Sinds 1957

Historie familie Den Engelsman

We gaan 63 jaar terug in de tijd, naar het jaar 1957. Het jaar dat er veel is gebeurd. Omdat in die tijd, de koeien en varkens het dorp uit moesten, werd er een ruilverkaveling gehouden en werden er boerderijen gebouwd met subsidie van het rijk. Dit gaf de kleine boer in het dorp de mogelijkheid om hier een nieuw bestaan op te bouwen en plaats voor uitbreiding in het buitengebied. In 1958 is hier M.C. Den Engelsman komen wonen met 4 kinderen, 2 meisjes en 2 jongens. Het bedrijf bestond destijds uit melk koeien en kalveren. Maar naar 2 jaar in 1960, is M.C. Den Engelsman na een ernstige ziekte overleden, hierna bleef W.J. Den Engelsman -Bijl met 4 kinderen achter. Naar een aantal jaren trouwde de oudste zoon M.M. Den Engelsman en werd er op 6 Maart 1968 een Firma W.J. Den Engelsman -Bijl & Zoon opgericht, en gingen M.M. (Merien) Den Engelsman en M. (Theeuw) Den Engelsman samenwerken.

Er werd al snel een meststal bij gebouwd om stieren te mesten, en er moesten machines komen om het vaste mest te kunnen laden en uitrijden. In 1969 gingen ze aardappelen telen en al de werkzaamheden die daarom heen hingen. Een aantal jaar later kwamen er nog meer werkzaamheden bij zoals: aardappeltransport, uien, vaste-/ drijfmest, suikerbieten, mais. Het begin was er, Gebroeders Den Engelsman was toen actief als klein loonbedrijf, en heeft de naam Gebroeders Den Engelsman t/m 1995 gedragen en heeft zich verder ontwikkeld in veel andere werkzaamheden.

Tot op heden, in 1995, is er een zoon van M.M. (Merien) Den Engelsman in het bedrijf toegetreden M.C. (Theo) Den Engelsman de naam werd toen gewijzigd naar het het huidige naam V.O.F. Den Engelsman Poortvliet. In 1997/98 kwam een grotere machineloods voor toen een zeer luxe machinepark. Na langdurige, ernstige ziekte stonden we stil, op 15 Maart 2011 was een van de grondleggers overleden namelijk M.M (Merien) Den Engelsman. Theo Den Engelsman heeft loop der jaren het bedrijf samen met personeelsleden flink laten groeien zo werd het machinepark steeds geavanceerder en nog luxer. 9 jaar verder, 2020, 4 generaties verder word het stokje wordt overgedragen aan Marnix Den Engelsman de zoon van Theo Den Engelsman.

Door de jaren heen bleef loonbedrijf Den Engelsman een sterk en flexibele onderneming, actief in diverse werkzaamheden. Wat ooit als kleine boerderij begon in het dorp is nu uitgeroeid tot een groot loon, grond & aannemingsbedrijf.

Weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact met ons op!