Historie

Historie van familie den Engelsman

De boerderij is gebouwd met de eerste ruilverkaveling in 1957/1958. Deze boerderij werd gebouwd met subsidie van het rijk ,en gaf de kleine boer in het dorp de mogelijkheid om hier een nieuw bestaan op te bouwen in het buitengebied. Omdat in die tijd, de koeien en varkens het dorp uit moesten. In 1958 is hier M.C. den Engelsman komen wonen met 4 kinderen, 2 meisjes en 2 jongens. Na 2 jaar, in 1960, is M.C. den Engelsman na een ernstige ziekte overleden, hierna bleef W.J. den Engelsman -Bijl met 4 kinderen achter.

Maar na verschillende jaren trouwde de oudste zoon M.M. den Engelsman en werd er op 6 Maart 1968 een Firma W.J. den Engelsman -Bijl & Zoon opgericht, en gingen M.M. (Merien) den Engelsman en M. (Theeuw) den Engelsman samenwerken. Dit bedrijf  bestond  toen  uit melkkoeien en kalveren.

Er werd  al snel een meststal bij gebouwd om stieren te mesten, van lieverlee gingen ze vaste mest laden en uitrijden. Ook gingen ze aardappelen telen en al de werkzaamheden die daarom heen hingen. Wat later kwam er nog meer werkzaamheden bij zoals: aardappeltransport, uien, vaste-/ drijfmest, suikerbieten, mais e.d. . En heeft de naam Gebroeders den Engelsman t/m 1995 gedragen en  heeft zich verder ontwikkeld, in veel andere werkzaamheden. Tot op heden, in 1995, is er een zoon van M.M. (Merien) den Engelsman in het bedrijf toegetreden M.C. (Theo) den Engelsman, toen werd er een VOF opgericht, dit is nu de huidige naam voor het bedrijf. Na langdurige, ernstige ziekte is op 15 Maart 2011 M.M. (Merien) overleden, een van de grondleggers van dit bedrijf.

 
 
 
 
Enkele foto’s en video’s. De foto’s zijn gemaakt begin jaren ’90, de video’s zijn gemaakt in 1985.